Gen� Hareket
ANA SAYFA   HAKKIMIZDA    TEMS�LC�L�KLER    BİZE ULAŞIN 
 
EDEP EĞİTİM DESTEK PROGRAMI
A | a
EDEP
EĞİTİM DESTEK PROGRAMI


Toplumların ıslahında ve gelecekte sağlıklı bir toplumun inşasında, toplumun geleceği olan gençlerin eğitimi özel bir önem taşımaktadır. Bu temel saiklerden hareketle hazırlanan eğitim destek programı; inançlı, önyargısız, ahlaklı, soran, sorgulayan, toplumun gelenek ve göreneklerini bilen, düşünen, düşünce ve davranışlarında tutarlı, yaşadığı coğrafyanın birikimine sahip, değerlerine duyarlı ve ümmet bilincine sahip bir neslin inşasına yardımcı olmak maksadına matuf olarak hazırlandı.
Hazırlanan program, hem gençlerin din eğitimine hem de akademik eğitimine destek olmak amacıyla üç aşamalı olarak tasarlandı.
Programın 1. aşaması gençlerin din eğitimi alanındaki eksiklerini izale etmek amacıyla oluşturuldu ve Temel Değerleri Kazandırma adıyla tanımlandı. Bu aşamada gençlerin Müslümanların birlik ve beraberliğine hizmet etmeyen, kavgacı, hırçın, dışlayıcı ve ayrıştırıcı anlayışlardan ve hurafelerden uzak, popüler ve şaz yorumların etkisinde kalmadan, sahih bir din anlayışına sahip olmalarını temin için temel dini bilgilere dönük bakış açısı kazandırmak amaçlandı. 30 hafta olarak planlanan bu aşamada Kur'an tilaveti ve kıraati, iman esasları ve çağımız insanının inanç problemleri, temel ilmihal bilgileri, fıkıh, tefsir, siyer, hadis gibi İslami ilimlerle ilgili temel usul bilgileri yer almaktadır.
Kur'an eğitimi, gençlerin, namazları sahih kılacak kadar ve dinleyene haz verecek nitelikte Kur'an tilavetine sahip olmaları gerektiği noktasından hareketle programa alındı. Ancak fertlerin bu konuda seviyelerinin, öğrenme hızlarının faklı olacağı ve zaman darlığı dikkate alınarak bunun fertlerin doğal ortamlarında çözümlenmesi gerektiği düşünüldü. Gençlerin, aile fertleri, arkadaşları, ikamet ettiği semtlerdeki Diyanet görevlileri vasıtasıyla Kur'an tilavetiyle ilgili eksikleri gidermesi, ancak bu hususun önemine binaen rehber abi ve abla tarafından denetim altında tutulması, takip ve teyit edilmesi gerekmektedir.
İslami ilimlerle ilgili dersler, gençlerin popüler, aykırı, ayrıştırıcı ve şaz yaklaşımların etkisiyle savrulmalarına mani olmak amacıyla temel usul bilgisi, yaklaşım biçimi ve bakış açısı kazandırma amacıyla tasarlandı.
Programın 2. aşaması da 30 ders olarak planlandı ve bu aşamada gençlerin düşünce dünyasına katkı sağlamak, ufuk açmak, İslam dünyasında yaşanan düşünce sorunlarını ve farklı yaklaşımları tanımasını ve değerlendirmesini sağlamak amaçlandı. Bu saiklerle, programda, yakın dönem Türkiye ve İslam coğrafyası tarihini panoramik bakışla ele almak, gençleri İslam dünyasındaki siyasal ve sosyal hareketlerle ilgili bilgi sahibi kılmak, Batı düşünce dünyasını ve düşünce akımlarını tanıtmak gibi alt başlıklara yer verildi.
Programın 3. Aşaması okuma grupları olarak planlandı. Bu bölümde diğer iki bölümün sonunda veya nitelikli katılımcılar mümkün olduğunda diğer aşmalara paralel olarak, belirlenen bir müfredat çerçevesinde ve bir hoca refakatinde müzakere usulüyle katılımcının o alanda derinleşmesine dönük olarak tasarlandı.
Okuma gruplarına katılan gençlerin kendilerini, okuma, tartışma, yazma, müzakere etme gibi hususlarda da birikim kazanmak kadar geliştirmeleri de programın hedefleri arasındadır.
Yukarıda amaç ve usulleri belirtilen 3 aşamalı program ile gençlerin, bir yandan kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri, bir yandan da yaşça kendilerinden küçük olan kardeşlerinin yetişme süreçlerine katkıda bulunmaları öngörüldü. Programın veriminin arzulanan düzeyde olması için bu iki unsurun paralel olarak ve birlikte yürütülmesi gerekmektedir.
 
 
ÜNİVERSİTE
Genç Hareket tarafından düzenlenen Cevher Sohbetlerinde Cevdet SAİD Bahariye'de konuştu.
Genç Hareket tarafından düzenlenen Cevher Sohbetlerinde Cevdet SAİD Bahariye'de ...
EDEP EĞİTİM DESTEK PROGRAMI
EDEP EĞİTİM DESTEK PROGRAMI Toplumların ıslahında ve gelecekte sağlıklı bir toplumun inşasında...
Genç Hareket Kırklareli Temsilciliğimizde Cevher Okumaları devam ediyor.
Okt.Abdullah Demirci hocamizın önderliğinde Çağın Cevherleri yoluna devam ediyor...[KES]...
Sakarya temsilciliğimizde Üniversitede Müslüman Genç konulu dersimiz gerçekleştirildi.
Genç Hareket Sakarya olarak yapmış olduğumuz ve dönemimizin son Düşünce Akadem...
CEVHER SOHBETLERİ
CEVHER SOHBETLERİ Bir sohbet düşünün !Allah’ın huzurunda hazır olmak,bir olm...
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
3
MART
Öncülerin İzinden Seminer Dizisi
...
 
KİTAP TAHLİLİ
Bir Değirmendir Bu Dünya
Müslüman dünyasının acılarını yüreğinde hissedip kendi ...


                         
 
YAZILAR
Serkan Demirel
YENİDEN BİSMİLLAH
Mehmet GÜNEY
Hayat iman ve Cihad… Alnımızın yazısı.
Kemal ÖZDEN
Değerli Genç Kardeşim!
 
 
 
SİTE HARİTASI
Bahariye Mevlevihanesi Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:12 EYÜP / İSTANBUL
 
T: 05434968534
F: 0 212 501 31 05
E: bilgi@genchareket.org
E-BÜLTEN KAYIT
Tüm etkinliklerimizden haberdar olmak için mail listemize kaydolun...
Tüm Hakları Saklıdır 2015 © Genç Hareket | Site Haritasi “Bir Gençlik” Hareketi